matematik neden sevilmez
Yazıyı değerlendirin

Matematik, öğrencilerin okul hayatında merkezde olan derslerden biri. Bazı öğrenciler matematiği çok severken maalesef bazıları da matematik dersine karşı tepkili. Kimileri matematiği çözmekten büyük bir zevk alırken, kimileri için ise bu bilim dalı adeta bir kâbus haline gelmiş durumda. Peki, matematik neden sevilmez? Öğrencilere matematik neden zor geliyor? Bu yazımızda, matematiğin neden zorlayıcı olduğu ve öğrencilerin bu dersi neden sevmediği üzerine inceleme yapacağız.

Matematik Öğrencilere Neden Zor Gelir?

Öğrencilere matematik neden zor gelir, bu sorunun cevabını birkaç farklı açıdan inceleyebiliriz.

Soyut Kavramlar ve Mantıksal Düşünce

Matematiğin öğrencilere zor gelme sebeplerinden biri soyut kavramlarla çalışmak ve mantıksal düşünceyi kullanmaktır. Soyut kavramlar, somut nesneler gibi elle tutulup gözle görülemeyen ve somut olmayan kavramlardır. Örneğin, sayılar, değişkenler, denklemler gibi soyut kavramlar matematikte sıkça kullanılır.

Soyut kavramlarla çalışmak bazı öğrenciler için zordur. Çünkü bunları somut nesnelerle ilişkilendirmek ve görselleştirmek zordur. Dolayısıyla, soyut kavramları anlamak ve üzerine düşünmek, somut nesnelerden daha fazla çaba gerektirir.

Mantıksal düşünce ise matematikte önemli bir beceridir. Matematiksel problemleri çözerken, adımları mantıklı bir şekilde takip etmek ve çıkarımlar yapmak gereklidir. Bu, bazı öğrenciler için karmaşık ve zaman alıcı olur.

Hız ve Performans Baskısı

Matematiğin öğrencilere zor gelme sebeplerinden biri de hız ve performans baskısıdır. Özellikle sınavlar veya sınıf içi değerlendirmeler gibi zamanla sınırlı durumlarda, öğrenciler matematik problemlerini hızlı bir şekilde çözmek zorunda kalır.

Hız ve performans baskısı altında matematik çalışmak, öğrencilerde kaygı ve stres yaratır. Bu durumda, öğrenciler hızlı düşünme, hesaplama ve problem çözme becerilerini geliştirmek için yoğun bir baskı hissederler. Bu baskı altında, hata yapma korkusu da artar ve öğrenciler yanlış adımlar atar.

Yanlış Öğrenme ve Önyargılar

Matematiğin öğrencilere zor gelme sebeplerinden biri de yanlış öğrenme ve önyargılardır. Bu durum, matematikle ilgili olumsuz deneyimler veya yanlış anlamalar sonucunda ortaya çıkar.

Öğrenciler, matematiği öğrenirken bazı konuları yanlış anlayabilirler veya hatalı bilgiler edinebilirler. Bu yanlış anlamalar, daha sonraki matematik konularını anlamayı ve çözmeyi güçleştirir. Matematiksel kavramlar birbirine bağlı olduğundan, yanlış temeller üzerine inşa edilen bilgi yapıları, daha karmaşık konuları anlamayı zorlaştırır.

Ayrıca, matematiğe ilişkin olumsuz düşünceler veya önyargılar da öğrencilerin matematikle başa çıkmalarını etkiler.  Matematikle ilgili “matematik neden zor bir ders”, “matematiği hiç sevmem” gibi önyargılar vardır. Bu önyargılar, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu azaltır. Ayrıca başarılarına da olumsuz etki eder.

Matematiğin Sevilmeme Nedenleri Nelerdir?

Öğrenciler açısından matematik neden sevilmez? Bazı temel sebepleri inceleyelim.

  • Soyut ve somut olmayan kavramlar: Matematikte çalışılan kavramların somut nesnelerle ilişkilendirilmesi zor olmaktadır. Öğrenciler bu soyut kavramları anlamakta güçlük çeker.
  • Zorlayıcı ve karmaşık yapı: Matematik, bazı öğrenciler için karmaşık ve zorlayıcı bir yapıya sahip olur. Problemleri çözerken adımları takip etmek ve mantıksal bir düşünce süreciyle ilerlemek bazıları için sıkıntılı olur.
  • Hız ve performans baskısı: Sınavlar veya değerlendirmelerde hızlı bir şekilde çözüm üretme beklentisi, öğrencilerde kaygı yaratır. Bu durum matematiği sevmeyi olumsuz etkiler. Bu olumsuzluk da matematiğin sevilmeme nedenleri arasındadır.
  • Yanlış öğrenme ve önyargılar: Daha önce yaşanan olumsuz deneyimler veya yanlış anlamalar, matematiğe karşı olumsuz tutum oluşturur.
  • Sıkıcı ve tekrarlayıcı ders içeriği: Matematik derslerinin bazı öğrenciler için sıkıcı ve tekrarlayıcı olması, ilgi ve motivasyon düşüklüğüne yol açar.
  • Ebeveyn ve çevresel etkiler: Ebeveynlerin veya çevrenin matematik hakkındaki olumsuz görüşleri, öğrencilerin matematikle ilgili tutumlarını etkiler.
  • Öğretim yöntemleri: Matematik derslerinin öğretim yöntemleri, öğrencilerin anlama ve ilgi düzeyini etkiler. Etkili olmayan veya sadece formüllere dayalı bir öğretim, matematiği sevme isteğini azaltır.
  • Başarı kaygısı: Bazı öğrenciler, matematikte başarısız olma korkusu dolayısıyla dersi sevme isteğini kaybeder.
  • İlgisizlik: Matematiğin sevilmeme nedenleri arasında öğrencilerin matematiğin yaşamda nasıl kullanılacağını görememesi dersi önemsiz bulması vardır.
  • Ders materyallerinin yetersizliği: Ders kitapları veya materyallerin yetersiz veya anlaşılması zor olması, matematikle çalışmayı zorlaştırmaktadır. Ayrıca matematik neden sevilmez açıklamaktadır.

Matematik Sevgisi Tekrardan Nasıl Kazanılır?

Matematiği yeniden sevmeyi öğrenmek, olumlu bir tutumla başlar. Matematiği anlamak için sabırlı olmak ve günlük hayatta matematiksel uygulamalara dikkat etmek faydalı olacaktır. Matematikte başarı duygusunu yaşayan öğrenci, kısa zamanda tekrar matematiği sevmeye başlayacaktır.

Öğrencilerin matematik neden sevilmez sorusunun yanıtı için öncelikle matematiğin mantıksal ve düzenli bir yapıya sahip olduğu ve temel kavramlar üzerine inşa edildiğini vurgulamalıyız. Hataların doğal bir süreç olduğu ve öğrenmenin bir parçası olduğu anlatılmalıdır. Aynı zamanda öğrencilerin matematiği günlük hayatta nasıl kullandıklarını ve matematiğin pratikte ne kadar önemli olduğunu göstermek de motivasyonlarını artırır.

Öğretmenlerin ve ebeveynlerin de matematikle ilgili olumsuz düşüncelerden kaçınarak ve pozitif bir tutum sergileyerek öğrencilere destek olmaları önemlidir. Aynı zamanda öğrencilere bireysel olarak yardımcı olacak ekstra matematik özel ders ve rehberlik sağlamak da matematik başarısını artırmada etkili olmaktadır. Bu durum ayrıca matematiğin sevilmeme nedenlerini ortadan kaldırmaktadır.

 

Mesaj Yaz
Merhabalar, ben MatematikOnline platformunun kurucusu Burcu Yılmazgüç.
Size nasıl yardımcı olabilirim?