Hi, How Can We Help You?

Ünlü Matematikçiler Kimlerdir? Hayatları Hakkında Kısa Bilgiler

ünlü matematikçiler
4.4/5 - (49 votes)

Matematik, insanlık tarihi boyunca büyük bir öneme sahip olmuş ve ünlü matematikçiler bu alanda etkileyici çalışmalara imza atmıştır.

Bu yazımızda, matematik dünyasının en tanınmış isimlerine odaklanarak, onların hayatları hakkında kısa bilgiler sunacağız.

Matematik tarihi, bu ünlü matematikçiler sayesinde büyük bir zenginlik kazanmıştır. Bu matematikçiler, yeni teoremler keşfetmek, matematiksel prensipleri geliştirmek ve disiplinin ilerlemesine katkıda bulunmak için büyük çaba sarf etmişlerdir.

Onların çalışmaları, matematik düşüncesinin evrimini şekillendirmiş ve bilim dünyasına ilham vermiştir. Önemli matematikçilerin hayat hikayelerine göz atarak, matematik dünyasının büyüleyici yolculuğuna adım atalım.

Dünyaca Ünlü Matematikçiler

 THALES

 • (MÖ 624- MÖ 546)

Thales, antik Yunan döneminde matematik alanında da öncü bir rol oynamıştır. Kendisine ait birçok geometri teoremi bulunmaktadır. En ünlü teoremlerinden biri, bir üçgenin bazı özelliklerini inceleyen “Benzer Üçgenler Teoremi” olmuştur. Bulduğu bazı geometri teoremleri şunlardır:

 • Çap çemberi iki eşit parçaya böler.
 • Bir ikizkenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir.
 • Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu ters açılar birbirine eşittir.
 • Köşesi çember üzerinde olan ve çapı gören açı, dik açıdır.
 • Tabanı ve buna komşu iki açısı verilen üçgen çizilebilir.

PİSAGOR

 • (M.Ö. 596-500)

Pisagor, antik dönemde yaşamış tarihteki ünlü matematikçiler arasında ve filozoftur. Matematik alanında yaptığı çalışmalar ve keşifleriyle tanınır. İşte Pisagor’un matematik çalışmalarından bazıları:

 • Pisagor Teoremi: En ünlü çalışması olan Pisagor Teoremi, bir dik üçgenin iki kenarının karesinin toplamının hipotenüsün karesine eşit olduğunu belirtir (a2 + b2 = c2)
 • Sayılar Teorisi: Pisagor, sayılarla derinlemesine çalışmalar yapmıştır. Özellikle tam karelerin keşfi ve irrasyonel sayılar üzerine yaptığı çalışmalar dikkat çekicidir.

ARŞİMED

 • (M.Ö. 287-212)

Arşimet, antik dönemde yaşamış ünlü bir matematikçi, fizikçi ve mühendistir. Matematik alanında yaptığı çalışmalar ve keşifler, büyük bir etki yaratmıştır. İşte Arşimet’in matematik çalışmalarından bazıları:

 • Kaldıraç İlkesi: Arşimet, kaldıraç ilkesini geliştirmiştir. Bu ilke, bir cismin denge noktası etrafında döndüğünde, kuvvet ve mesafe arasındaki denge ilişkisini ifade eder.
 • Yüzey ve Hacim Hesapları: Arşimet, geometri alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Dairenin alanını, silindirin ve kürenin hacmini hesaplamak gibi hesaplama yöntemleri geliştirmiştir.
 • Pi Sayısı: Arşimet, pi sayısını daha hassas bir şekilde hesaplamıştır. Pi sayısının 3.14’ten daha büyük bir değer olduğunu belirtmiştir ve daha yakın bir yaklaşım elde etmek için çokgenlerin çevresini hesaplamıştır.
 • Sonsuz Seriler: Arşimet, sonsuz serilerin bazı özelliklerini keşfetmiş ve bu alanda önemli katkılarda bulunmuştur.

ÖKLİD

Öklid, antik dönemde yaşamış ve geometri alanında önemli çalışmalar yapmış olan ünlü bir matematikçidir. En bilinen çalışması olan “Elementler” adlı eseri, geometrinin temel prensiplerini sistematik bir şekilde ortaya koymuştur. İşte Öklid’in matematik çalışmalarından bazıları:

 • Aksiyomatik Geometri: Öklid, “Elementler” adlı eserinde geometrinin temel prensiplerini aksiyomlar ve teoremler üzerine inşa ederek aksiyomatik bir yaklaşım benimsemiştir.
 • Paralel Doğruların Özellikleri: Öklid, paralel doğruların özelliklerini ve paralel doğruların kesen doğrular üzerindeki etkileşimini incelerken, bu alanda temel teoremler geliştirmiştir.
 • Üçgen Teoremleri: Öklid, üçgenlerin kenarları, açıları ve köşeleri üzerinde birçok teorem ortaya koymuştur.
 • Geometrik İnşalar: Öklid, geometrik inşalarla ilgili yöntemleri tanımlamış ve çeşitli çizimlerin nasıl yapılacağını açıklamıştır.
 • Asal Sayılar: Öklid, asal sayılar üzerine de çalışmış ve asal sayıların özellikleri ve aralarındaki ilişkiler hakkında teoremler ortaya koymuştur.

HAREZMİ

 • 780-850

Harezmi Orta Çağ’da yaşamış tarihteki ünlü matematikçiler arasında ayrıca astronom ve coğrafyacıdır. Harezmi’nin matematiğe pek çok önemli katkısı bulunmaktadır. İşte Harezmi’nin matematiğe katkılarından bazıları:

 • Cebir: Harezmi, “Cebir” kelimesinin kökenini ve cebirin temel kurallarını ortaya koyarak, bu alanda önemli bir çığır açmıştır. Cebir, matematiksel ifadelerin semboller ve denklemlerle temsil edilmesini sağlar.
 • Hindistan Rakamları: Harezmi, Hint-Arap rakamlarını Batı’ya tanıtmıştır. Bu rakamlar, günümüzde kullandığımız 0’dan 9’a kadar olan rakamları içerir.
 • Denklemler: Harezmi, lineer ve kuadratik denklemlerin çözümü üzerine çalışmalar yapmıştır. Bu denklemlerin çözüm yöntemlerini sistematik bir şekilde ortaya koyarak, matematiksel analizde önemli bir ilerleme sağlamıştır.
 • Trigonometri: Harezmi, trigonometrinin temelini atmış ve trigonometrik fonksiyonların hesaplanması üzerine çalışmıştır.

Bu isimler dünyaca ünlü matematikçiler arasından bazılarıdır. Matematiğe katkı sunmuş birçok isim vardır.

Ünlü Türk Matematikçiler

Türkiye’nin matematik alanında yetiştirdiği birçok ünlü matematikçi bulunmaktadır. İşte bazı ünlü Türk matematikçiler:

Cahit Arf

Cahit Arf, Türk matematikçi ve bilim insanıdır. 11 Ekim 1910 tarihinde Selânik’te doğan Arf, cebirsel geometri ve cebirsel topoloji alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır. İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gördükten sonra Almanya’ya giderek ünlü matematikçi David Hilbert’in yanında çalışmıştır.

Arf teoremi olarak bilinen teoremi, cebirsel geometri ve cebirsel topoloji alanında büyük bir etki yaratmıştır. Ayrıca, Matematik Araştırma Enstitüsü’nün kurucuları arasında yer alarak Türkiye’deki matematiksel araştırmaların gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Cahit Arf, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ödül ve onur ödülü almış ve matematik camiasında büyük saygı görmüştür. 11 Ekim 1997 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

Ali Nesin

Ali Nesin, Türk matematikçi ve akademisyendir. 1959 yılında İstanbul’da doğan Nesin, İstanbul Üniversitesi’nde matematik eğitimi aldıktan sonra Fransa’ya giderek matematik doktorasını tamamlamıştır.

Türkiye’de matematiğin popülerleştirilmesine önemli katkılarda bulunan Ali Nesin, Matematik Köyü’nün kurucusudur. Matematik Köyü, gençlere ve çocuklara matematiği eğlenceli bir şekilde öğretmek ve matematiksel düşünce becerilerini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren bir eğitim merkezidir.

Ali Nesin, matematik konularını anlaşılır bir şekilde açıklayan ve matematiği herkesin anlayabileceği bir dilde aktaran birçok kitabın yazarıdır. Matematiksel araştırmalarının yanı sıra, matematik eğitimi ve matematiğin toplumda daha geniş bir kitleye yayılması konusunda büyük çaba sarf etmiştir.

Ali Nesin, matematik camiasında ve toplumda büyük takdir ve saygı görmektedir.

Taner Yıldırım

Yıldırım, cebirsel geometri ve sayılar teorisi alanında uzmanlaşmış bir matematikçidir. Matematiksel araştırmaları ve çalışmaları uluslararası alanda tanınmıştır.

Feza Arslan

Arslan, ergodik teori ve fraktallar üzerine çalışmalar yapmıştır. Matematiksel dinamik sistemler alanında önemli katkıları bulunmaktadır.

Ali Sinan Sertöz

Sertöz, matematiksel fizik ve ergodik teori üzerine araştırmalar yapmıştır. Dinamik sistemlerin istatistiksel özellikleri konusunda çalışmaları bulunmaktadır.

Mustafa Çapak Çapak

Sayılar teorisi ve cebirsel geometri alanlarında çalışmalar yapmıştır. Matematiksel araştırmaları uluslararası alanda kabul görmüştür.

Bu, sadece birkaç örnek olup Türkiye’nin matematik alanında yetiştirdiği değerli ünlü Türk matematikçiler vardır. Ülkemizde matematik alanında yapılan çalışmalar ve katkılar, matematiksel düşünceye ve bilime olan ilgiyi artırmaktadır.

Kadın Matematikçiler

Matematik dünyasında kadın matematikçilerin önemli katkıları bulunmaktadır. İşte bazı ünlü kadın matematikçiler:

Maryam Mirzakhani

İranlı matematikçi Mirzakhani, karmaşık geometri ve teorik fizik alanında önemli çalışmalar yapmıştır. 2014 yılında Fields Madalyası’nı kazanarak bu alandaki ilk kadın matematikçi olmuştur.

Emmy Noether

Alman matematikçi Noether, soyut cebir ve teorik fizik alanında çalışmalar yapmıştır. Cebirsel yapı teoremleri ve Noether teoremleri gibi önemli teoremleri geliştirmiştir.

Sofia Kovalevskaya

Rus matematikçi Kovalevskaya, diferansiyel denklemler ve mekanik alanında çalışmalar yapmıştır. Analitik mekanik üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiştir.

Ada Lovelace

İngiliz matematikçi Lovelace, bilgisayar bilimleri ve programlama alanında öncü bir rol oynamıştır. Charles Babbage ile iş birliği yaparak bilgisayar programlama konusunda öncü çalışmalar yapmıştır.

Émilie du Châtelet

Fransız matematikçi du Châtelet, fizik ve matematik alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Aydınlanma döneminin önde gelen matematikçilerinden biridir.

Bu, sadece birkaç örnektir ve matematik dünyasında daha birçok başarılı ve etkili kadın matematikçi bulunmaktadır. Kadın matematikçilerin çalışmaları ve katkıları, matematik düşüncesinin gelişimine ve bilime olan ilgiyi artırmaktadır.

Mesaj Yaz
Merhabalar, ben MatematikOnline platformunun kurucusu Burcu Yılmazgüç.
Size nasıl yardımcı olabilirim?