Yazıyı değerlendirin

Tam öğrenme modeline göre gerekli imkân ve şartlar sağlandığında tüm öğrenciler okul müfredatını öğrenebilir. Bloom’un ortaya koyduğu bu model üç farklı değişkenden oluşur. Öğrenci nitelikleri, öğretim hizmetinin niteliği, öğrenme ürünleri şeklindedir. Bu modele göre öğrenemeyen öğrenci yoktur öğretemeyen öğretmen vardır.

Öğrenci nitelikleri; öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi, öğrenme stili, derse ve okula karşı olan tutumuyla ilgilidir. Öğretim hizmetinin niteliğinde ise pekiştireç, ipucu, dönüt-düzeltme ve etkin katılım esastır. Bu model sonunda ortaya çıkan ürünler ise öğrenme ürünlerini oluşturur.

Tam ve doğru öğrenme modelinin gereklerini yerine getirerek yani öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyini özellikle de iç motivasyonunu harekete geçirerek olumlu öğrenme ortamları sağlanabilir. Özellikle matematik dersinde öğrenciler geçmişte yaşadıkları olumsuz yaşantıları ortaya koyarak kendilerine olan güvenlerini kaybeder ve başarısızlık yaşarlar. Bunun devamında asla matematik dersinde başarılı olamayacaklarını düşünürler. İşte tam bu noktada gidişatı kırmak ve olumlu yöne çevirmemiz gerekir.

Toplu sınıf ortamlarında oldukça zor olan bu değişim bire bir özel dersler sayesinde kolaylaşır. Doğru öğretmen seçimi, öğrencinin istekli olması ve yeterli zaman sağlandığında olumsuz yaşantılar bir bir silinir. Yerine yeni ve sağlam temelli bilgiler inşa edilebilir. Bir öğrenciye doğru zamanda yön verdikten sonra o kişinin tüm hayatı etkilenecek ve bir daha dışardan yardım almadan kendi eksiklerini nasıl gidereceğini kendisi öğrenecektir.

Tam öğrenme modeline göre ders anlatımı

Öğrencinin dersleri verimli geçirip yardım almadan soru çözebilmesi için öncelikle kendisinin öğrenmeye istekli ve meraklı olması gerekir. Dışarıdan gelen hiçbir dürtü onu yeteri kadar harekete geçiremez. Kendi içinden gelen öğrenme isteği hem yeterli hem de sürdürülebilir olacaktır. Bu şartlar sağlandıktan sonra iş öğretmen seçimine ve öğretmenin ders süreçlerini nasıl planladığı ile ilgilidir. Öğretmen, dersi tamamen öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda planlamalı ve onun öğrenme hızına göre ilerlemelidir. Öğretilecek konular parçalanmalı ve öğrencinin doğru adımlarına uygun ipucu verilmelidir. Doğru adımları pekiştirilerek öğrenci güdülenir. Ayrıca yerinde ve zamanında verilen dönüt düzeltmeler ile öğrenci tüm aşamaları gerçekleştirmiş olur.

Bir konuyu veya bir dersi anlamak ve öğrenmenin kolay olduğunu kimse söyleyemez. Fakat gerekli şartlar sağlandığında gerçekten herkes her şeyi öğrenebilir. Yeter ki öğrenme isteği ve azmi içimizden hiç gitmesin.

 

İlgili Yazı:https://www.matematikonline.com/sifirdan-matematik-ogrenme-yollari/

Mesaj Yaz
Merhabalar, ben MatematikOnline platformunun kurucusu Burcu Yılmazgüç.
Size nasıl yardımcı olabilirim?